Inhoud van de workshop

 

In deze workshop maken de leerlingen muziek met behulp van grafische partituren.

Ze zetten enkele eenvoudige grafische partituren om in een muziekstuk.

Ze maken zelf een grafische partituur.

Ze ondervinden dat je met weinig muzikale bagage prachtige improvisaties kunt maken.

 

Voorop staat de emancipatie van het geluid: alle klanken kunnen, mogen en zijn bruikbaar in deze improvisaties. De grafische partituur dient als leidraad. “Foute Noten” bestaan hier niet.

Doelstellingen

 

 

De leerlingen kunnen

 • werken met muzieknotatie. Ze leren

  • klankduur, -hoogte, -sterkte en -kleur grafisch lezen en noteren.

  • een verklanking maken van een eenvoudige grafische partituur.

  • gemaakte geluiden grafisch noteren

 • muziek verwerken en vormgeven door

  • de sfeer van een tekening weer te geven met klanken

  • een bepaalde boodschap, sfeer of emotie alleen of in groep te verklanken.

  • te experimenteren met de klankmogelijkheden van hun stem en hun lichaam (handen, voeten, body).

  • experimenterend de klankmogelijkheden van instrumenten te verkennen en te vergelijken.

 • verschillende werkvormen hanteren door

  • liederen te zingen die verschillen in sfeer en expressie.

  • een klankverhaal/klankspel te maken.

  • te improviseren alleen of in groep.

 • echte beeldende kunst als een grafische partituur lezen en uitvoeren door

  • sfeer, emotie, tempo, kleur en ritme om te zitten in grafische taal.

  • de lijnen, de kleur en de vlakken of figuren als een grafische partituur te lezen.