Inhoud van de workshop

Deze workshop is ideaal om met de hele school een 'schoolsong' te maken en bestaat uit twee delen.

Eerste contactmoment

Per klasgroep wordt met een of twee elementen geëxperimenteerd.

- De leerlingen gaan op zoek naar een onderwerp. Al brainstormend vinden ze woorden, flarden van zinnen, associaties allerhande, misschien jabbertaal.

- Improviserend op de boomwackers of de flessen zoeken de leerlingen een baslijn, een goeie riff of een groove.

- Met bodypercussion zoeken ze naar een ritmische, goed uitziende moove.

- Met voorwerpen die voorhanden zijn, kleine percussie-instrumenten gaan ze aan de slag om ritmische ondersteuning te bieden. 

Al het materiaal dat de leerlingen voorstellen wordt genoteerd door de lesgeefster waar zij er verder mee aan de slag gaat. 

Enkele weken later is er een tweede contactmoment

- De leerlingen luisteren naar 'hun' song die aan de ganse school wordt aangeleerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan houding, gebruik van de stem, expressie, articulatie.

- In kleine groepjes oefenen de leerlingen hun deeltje van de begeleiding: wie wil boomwacken, wie gaat flessen blazen, wie neemt de bodypercussion voor zijn rekening, wie de kleine percussie-instrumenten.

De lesgever bezorgt de klastitularis een partituur midi-opname van het volledige lied en een midi-opname van de verschillende onderdelen. 

Zo kan het lied verder afgewerkt worden door de klasleerkracht. Wie weet verzinnen de kinderen er nog een choreografie bij. En kun je er een youtube-filmpje van maken.